Intern meldpunt klokkenluiders

Via e-mail: klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen  

Via post: Klokkenluider, Guimardstraat 1, 1040 Brussel    

Telefonisch: 02/5070712    

Je vindt meer info op: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klokkenluiders

TIENEN

Waaibergstraat 41 3300 Tienen

Personeelsdienst
femke.jacobs@viatienen.be

+32 16 76 84 17